• Σάββατο 1 Οκτωβρίου 2016
Ανοιχτό Επιμελητήριο
Ανακοίνωση της Κίνησης, Ανοιχτό Επιμελητήριο, για το Βιοτεχνικό Πάρκο
26 Σεπτεμβρίου 2016

Μετά από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, αλλά και της πρόσκλησης του Δ.Σ. του Επιμελητηρίου Κέρκυρας για τη λήψη απόφασης συμμετοχής στην υπό ίδρυση εταιρεία για τη δημιουργία Βι. Πε. στην Κέρκυρα, οφείλουμε να ανακοινώσουμε τα εξής: